Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Wysokie Mazowieckie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Kluczowe osoby
Struktura urzędu
Statut i Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zakres kompetencji
Majątek Urzedu
Budżet na 2014 r.
Kontrole zewnętrzne urzędu
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
Ogłoszenie
Informacja
Podsumowanie projektu "Szansana lepszą przyszłość" PHARE 2002
Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w sprawie organizacji subsydiowanych miejsc pracy
 OFERTY PRACY
Oferty pracy
epuls
Oferty pracy za granicą
 USŁUGI RYNKU PRACY
Pośrednictwo Pracy
Poradnictwo zawodowe
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Refundacja bezrobotnym kosztów samozatrudnienia oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
Refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
Stypendia na kształcenie
 SZKOLENIA I KURSY
Plan szkoleń
Zasady naboru i uczestnictwa w szkoleniach
Informacje ogólne
 SPRAWOZDANIA I STATYSTYKI LOKALNE
Statystyki lokalne
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
Sprawozdania o udzielonej pomocy
 WNIOSKI I FORMULARZE
Druki dla osób bezrobotnych
Druki dla pracodawców
 INNE
Urzędy Centralne
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Dostęp do informacji publicznej
 Praca w PUP
Informacja
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy
Lista osób spełniających wymagania formalne
Wyniki rekrutacji
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
 Powiatowa Rada Zatrudnienia
Członkowie Powiatowej Rady
Uchwały
 Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o przetargach
Rozstrzygnięcia przetargów
Archiwum ogłoszeń o przetargach
Archiwum rozstrzygnięć przetargów
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 500 % przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

Starosta ma również możliwość dokonania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie. Pracodawca, który poniósł koszty, o których mowa wyżej , pod warunkiem zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, refundacja może być dokonana w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Przez koszty wyposażenia należy rozumieć np. komputer, fax, biurko itp. Doposażenie natomiast występuje w tedy, gdy na stanowisku brakuje elementu niezbędnego do pracy i pracodawca musi dokonać jego zakupu. Natomiast wyposażenie jest tożsame z zorganizowaniem stanowiska pracy.

Szczegóły dotyczące refundacji w obu powyższych przypadkach zostaną uregulowane w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności, refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy.

Refundacja opisana wyżej jest formą pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, w związku z czym dotyczą ich odpowiednie przepisy o pomocy publicznej w sferze zatrudnienia.

Ilość odwiedzin: 10836
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Roszkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Roszkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Bogusława Jabłońska
Data wytworzenia informacji: 2004-08-17 15:14:03
Data udostępnienia informacji: 2004-08-17 15:14:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-13 09:34:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...