logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Wysokie Mazowieckie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Kluczowe osoby
plus Struktura urzędu
minus Statut i Regulamin Organizacyjny Urzędu
plus Zakres kompetencji
minus Majątek Urzedu
minus Budżet na 2014 r.
minus Kontrole zewnętrzne urzędu
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Ogłoszenie
minus Informacja
minus Podsumowanie projektu "Szansana lepszą przyszłość" PHARE 2002
minus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w sprawie organizacji subsydiowanych miejsc pracy
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy
minus epuls
minus Oferty pracy za granicą
 USŁUGI RYNKU PRACY
minus Pośrednictwo Pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Prace interwencyjne
minus Roboty publiczne
minus Refundacja bezrobotnym kosztów samozatrudnienia oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
minus Refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
minus Stypendia na kształcenie
 SZKOLENIA I KURSY
plus Plan szkoleń
minus Zasady naboru i uczestnictwa w szkoleniach
minus Informacje ogólne
 SPRAWOZDANIA I STATYSTYKI LOKALNE
plus Statystyki lokalne
minus Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki dla osób bezrobotnych
minus Druki dla pracodawców
 INNE
minus Urzędy Centralne
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do informacji publicznej
 Praca w PUP
minus Informacja
minus Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy
minus Lista osób spełniających wymagania formalne
plus Wyniki rekrutacji
minus Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
minus Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
 Powiatowa Rada Zatrudnienia
minus Członkowie Powiatowej Rady
minus Uchwały
 Zamówienia publiczne
plus Ogłoszenie o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Archiwum ogłoszeń o przetargach
plus Archiwum rozstrzygnięć przetargów
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

 

jojihuhgujg

Powiatowy Urząd Pracy

w  Wysokiem  Mazowieckiem

                              

 
 

                    

corner   corner